مشکل اقتصاد کشور کجا است؟
مشکل اقتصاد کشور کجا است؟

به نام خدا 🔹مشکل اقتصاد، معیشت و گرانی های کشور کجاست؟ 🔹آیا تمام مشکلات در مدیریت غلط است؟ 🔹نقش احزاب در این میان چیست؟ 🔸تحریم ها باعث شد که خیلی کشورها مبادلات خود را با ایران قطع کنند که این امر باعث فشار و استرس بر جامعه شد،جدا از تحریم‌ها، بخشی از خسارت‌بارترین تصمیمات اقتصادی […]

به نام خدا
🔹مشکل اقتصاد، معیشت و گرانی های کشور کجاست؟
🔹آیا تمام مشکلات در مدیریت غلط است؟
🔹نقش احزاب در این میان چیست؟
🔸تحریم ها باعث شد که خیلی کشورها مبادلات خود را با ایران قطع کنند که این امر باعث فشار و استرس بر جامعه شد،جدا از تحریم‌ها، بخشی از خسارت‌بارترین تصمیمات اقتصادی کشور از جمله بحث تثبیت قیمت‌ها، هدفمندسازی یارانه‌ها و…در این دوران اتخاذ شد. مهارت‌های مورد نیاز مدیران را می‌توان به صورت فنی، انسانی و ادراکی طبقه‌بندی کرد. مهارت به توانایی‌های قابل پرورش شخص که در عملکرد و بقای وظائف منعکس می‌شود بنابراین منظور از مهارت توانایی به کار بردن مؤثر دانش و تجربه شخصی است. ضابطه اصلی مهارت داشتن، اقدام و عمل مؤثر در شرایط متغیر است.و از این رو مدیران ناکارآمد هم بی تاثیر نبودند چون در جاهایی که باید عمل می کردند فقط نظاره گر بودند و یا به درستی عمل نکردند که این امر هم باعث به هم ریختگی در بازار و اقتصاد کشور شد.
🔸 کار ویژه ها و کارکردها ی احزاب واقعی، همواره موجب ثبات سیاسی و امنیت در هر نظام سیاسی است. یکی از کلانترین و بهترین نگرش به کارکرد احزاب، نگرش سیستماتیک ساختاری ـ کارکردی است این نگرش در دهه ۱۹۶۰وارد علوم سیاسی شد و مدافعانی چون گابریل آلموند، جیمزکلمن و بیتگام پاول یافت. از این دیدگاه حزب به منزله یک فرد از سیستم اصلی نظام سیاسی و اجتماعی عمل می کند و با ایفای نقش جعبه سیاه دارای درون دادها و برون دادها و بازخور است. داده ها یا درون دادها، حاوی مجموعه اطلاعات و خواسته های انتقالی به درون حزب است و یافته ها و برون داده ها عبارتند از کلیه تصمیم ها، مقررات، شعارها، موضع گیریها، خواهش ها، جهت گیریها، تاکتیکها، راهبردها و….. که از جعبه سیاه (حزب) خارج شده و در اختیار جامعه، دولت و سایر نهادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی قرار می‌گیرد. باز خورد هم عبارت است از بازتاب آن دسته از یافته ها که دوباره به صورت داده ها وارد جعبه سیاه شده و به صورت یافته های جدید از آن بیرون می آیند که در این نقش تعبیر و تفسیر داده ها صورت می‌گیرد. بنابراین حزب ماشینی است که مسائل را از سطح جامعه جمع آوری کرده و پس از تحلیل و دسته بندی به نهادهای تصمیم گیری (دولت، مجلس و…) عرضه می‌دارد.متاسفانه می توان گفت در این میان هم احزاب نقش خود را فراموش کرده و به فکر رقابت در سایه تخریب افتادند، مثلاٌ احزاب در کشورهای جهان اول و حتی دوم حس رقابت را برای یکدیگر ایجاد می کنند و همین حس باعث رشد و تعالی می شود و همیشه به فکر سبقت از یکدیگر می باشند، اما در ایران همواره یکی از دغدغه‌ها این بوده است که فضای رقابتی تحت تاثیر فضای تخریبی قرار گیرد و به عبارتی فضای رقابتی جای خود را به فضای رقابت ناسالم بدهد به همین خاطر احزاب بیشتر به فکر تخریب حزب مقابل هستند و همین حس باعث می شود روز به روز شاهد عقب ماندگی باشیم، می توان با جرأت گفت احزاب به نقش خود در رقابت ها به درستی عمل نکردند و همین علت باعث شد که به خاطر جا نموندن از رقیب به فکر تخریب حزب مقابل باشند که این حس عواقب دردناکی را برای کشور به دنبال داشت. الف

  • نویسنده : امینی