فروش ۲۴.۸ میلیارد تومان سفته و برات در پایتخت/ افزایش ۳۵.۴درصدی در مقایسه با دوره مشابه سال قبل
فروش ۲۴.۸ میلیارد تومان سفته و برات در پایتخت/ افزایش ۳۵.۴درصدی در مقایسه با دوره مشابه سال قبل

براساس آمار بانک مرکزی حدود ۲۴ میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومان سفته و برات در ۵ ماه ابتدای سال در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۳۵.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

به نقل از ایبنا، بر اساس آمار بانک مرکزی بالغ بر ۵ میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان سفته و برات در مرداد ماه ١٣٩٨ در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل ۰.۲ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۴.۵ درصد افزایش داشته است.

همچنین در پنج ماه اول سال ١٣٩٨ حدود ۲۴ میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۳۵.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در مردادماه ١٣٩٨ معادل ۸۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۱۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در شهر تهران واخواست شد. در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۹۶.۱ و ۷۲.۷ رسید که در مقایسه با ماه قبل از لحاظ تعداد ۴۶ درصد افزایش و از لحاظ مبلغ ١٩ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۰.۵ درصد و ۱۵.۹ درصد افزایش داشته است.

شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در مردادماه ١٣٩٨ به عدد ۷۵.۶ رسید. عدد شاخص مذکور در مردادماه ١٣٩٧ معادل ۷۲.۱ بوده است. در پنج ماه اول سال ١٣٩٨ معادل ۳ هزار برگ سفته و برات بـه مبلغی معادل ۶۲ میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان در شهر تهران واخواست شد.

در این دوره متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۷۵.۸ و ۶۷.۸ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۹.۸ درصد و ۴۴.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در پنج ماه اول سال ١٣٩٨ به عدد ۹۱.۴ رسید. عدد شاخص مذکور در پنج ماه اول سال ١٣٩٧ معادل ۱۳۴.۲ بوده است.

  • منبع خبر : اقتصادآنلاین