عامل اصلی گرانی ها پیدا شد!!
عامل اصلی گرانی ها پیدا شد!!

گفت: عامل گرانی های اخیر کیست؟ گفتم: می گویند گرانی های الان تقصیر روحانی است! گفت: گرانی های دوره روحانی تقصیر کی بود؟ گفتم: می گفتند تقصیر احمدی نژاد بود ! گفت: عامل گرانی های دوره احمدی نژاد تقصیر که بود؟ گفتم: می گفتند تقصیر دورۀ خاتمی بود! گفت: بنابراین اگر با همین فرمان جلو […]

گفت: عامل گرانی های اخیر کیست؟

گفتم: می گویند گرانی های الان تقصیر روحانی است!

گفت: گرانی های دوره روحانی تقصیر کی بود؟

گفتم: می گفتند تقصیر احمدی نژاد بود !

گفت: عامل گرانی های دوره احمدی نژاد تقصیر که بود؟

گفتم: می گفتند تقصیر دورۀ خاتمی بود!

گفت: بنابراین اگر با همین فرمان جلو برویم، منشا تمام گرانی ها بر می گردد به

دوره سلطنت کمبوجیه !!!

این بزرگوار هم نام اصلی اش «کمبود بودجه» بوده که در طی تاریخ به

«کمبوجیه»تغییر پیدا کرده است!

گفتم: باز هم #سیاهنمایی کردی؟

  • نویسنده : شفیعی مطهر