طلا وبورس بر روی رینگ
طلا وبورس بر روی رینگ

اقتصاددان: افزایش قیمت انس وحرکت سکه به سوی ۸ میلیون موجب عقب نشینی بیش از ۳هزار واحدای شاخص بورس شد.هرچند در ابتدا شاخص ۱۹ هزار واحد را حابجا کرد ولی سه هزار واحدش را در ادامه را از دست داد.در حال حاضر شاخص کل در حال استراحت در ۱ملیون ودویست است .بر همین اساس شاخص […]

اقتصاددان: افزایش قیمت انس وحرکت سکه به سوی ۸ میلیون موجب عقب نشینی بیش از ۳هزار واحدای شاخص بورس شد.
هرچند در ابتدا شاخص ۱۹ هزار واحد را حابجا کرد ولی سه هزار واحدش را در ادامه را از دست داد.
در حال حاضر شاخص کل در حال استراحت در ۱ملیون ودویست است .بر همین اساس شاخص از یک طرف در حال مبارزه برای عبور از ۱م ودویست واز طرفی درمقابل فشار افزایش طلاست که چنانچه از این آوردگاه پیروز شود هدف ۱۴۰۰ را دنبال خواهد کرد نادر کریمی فعال بازار بورس
  • نویسنده : نادر کریمی
  • منبع خبر : تحلیل کارشناس