شبکه یک سیما مختل شد!
شبکه یک سیما مختل شد!

پخش خبر ساعت ۱۴ شبکه یک سیما برای چند ثانیه دچار اختلال شد.

پخش خبر ساعت ۱۴ شبکه یک سیما برای چند ثانیه دچار اختلال شد.

اقتصاددان: دقایقی پیش شبکه یک سیما مشغول پخش خبر ساعت ۱۴ بود که دچار یک نقص فنی شد و ناگهان مصاحبه با سردار شرفی قطع شده و حدود سه ثانیه از یک فیلم سینمایی پخش شد.

هنوز دلیل این ماجرا مشخص نیست اما این ماجرا پیش‌تر هم سابقه دارد که آن حمله سایبری بود و یکی از شبکه‌ها را هک کرده بودند.