رشد ۲۹ درصدی سود خالص شرکت بیمه آسیا
رشد ۲۹ درصدی سود خالص شرکت بیمه آسیا

اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای ۶ماهه شرکت بیمه آسیا منتشر شد که بر اساس آن، سود خالص این شرکت بزرگ بیمه خصوصی، ۲۹ درصد افزایش یافته است.

شرکت بیمه آسیا که با سرمایه ۲.۳۰۰ میلیارد ریالی و با نماد آسیا در بورس اوراق بهادار فعال است، موفق شده است تا جمع دارایی های خود را در پایان شهریورماه سال جاری نسبت به پایان سال گذشته ۲۱ درصد رشد دهد و مبلغ آن را از ۵۴.۵۷۷ میلیارد و ۸۵۱ میلیارد ریال به ۶۵.۸۵۴ میلیارد و ۷۶۲ میلیون ریال برساند.

بر اساس آمار منتشرشده، درآمد حق بیمه شرکت بیمه آسیا در پایان شش ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳۳ درصد بیشتر شده و از ۱۷.۴۷۶ میلیارد و ۹۵۴ میلیون ریال به ۲۳.۳۰۷ میلیارد و ۹۷۸ میلیون ریال افزایش یافته است.

همچنین خسارت پرداختی این شرکت بیمه نیز در پایان شهریورماه ۹۸، ۳۳ درصد افزایش یافته و از ۱۰.۴۰۶ میلیارد و ۹۳۴ میلیون ریال به ۱۳.۸۴۱ میلیارد و ۳۶۱ میلیون ریال رسیده است.

بیمه آسیا در پایان تابستان امسال نسبت به پایان تابستان سال گذشته، سود عملیاتی خود را ۴۵ درصد بیشتر کرده و این سود را از مبلغ ۲۷۵ میلیارد و ۴۴۷ میلیون ریال به ۳۹۹ میلیارد و ۲۱۵ میلیون ریال ارتقا داده است.

سود خالص این شرکت بیمه خصوصی شده نیز ۲۹ درصد جهش پیدا کرده و از مبلغ ۳۲۲ میلیارد و ۱۹۹ میلیون ریال در پایان شهریورماه امسال به ۴۱۵ میلیارد و ۸۰۳ میلیون ریال رسیده است.

در عین حال، بیمه آسیا سود انباشته پایان دوره خود را در پایان مقطع یادشده، ۱.۳۸۸ میلیارد و ۷۴ میلیون ریال اعلام کرده که نسبت به سود ۸۱۰ میلیارد و ۶۵۸ میلیارد ریالی پایان شش ماهه ۹۷ رشدی ۷۱ درصدی را تجربه کرده است.

سود خالص هر سهم بیمه آسیا نیز بر اساس آمار منتشرشده، از ۱۴۰ ریال در پایان تابستان سال گذشته به ۱۸۱ ریال در پایان فصل گرم امسال افزایش یافته که نشان دهنده رشدی معادل ۲۹ درصد است.

  • منبع خبر : اقتصاددان