رشد ۱٫۶ درصدی درآمد واقعی خانوارهای شهری
رشد ۱٫۶ درصدی درآمد واقعی خانوارهای شهری

بنابر آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار درآمد واقعی خانوارهای شهری در سال 99 تنها 1.6 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

بنابر آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار درآمد واقعی خانوارهای شهری در سال ۹۹ تنها ۱٫۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

اقتصاددان: درآمد خانوارهای شهری و روستایی هر ساله از سوی مرکزی آمار به صورت متوسط سالانه برآورد می شود.

در آخرین ارزیابی این مرکز، درآمد خانوارهای شهری در سال ۹۹ به طور متوسط معادل با ۷۴ میلیون و ۶۷۶ هزار و ۴۰۰ تومان بوده که در مقایسه با سال ۹۸ ، تقریبا ۳۸ درصد افزایش پیدا کرده است.

خانوارهای روستایی نیز طبق این گزارش به شکل میانگین درآمدی معادل با ۴۲ میلیون و ۴۷ هزار تومان در این سال کسب کرده اند که رشد سالانه آن برابر با ۴۱٫۵ درصد بوده است.

برای برآورد رشد در آمد واقعی خانوارهای شهری و روستایی، باید تورم ثبت شده در این مقطع را از بازدهی محاسبه شده از درآمد اسمی کسر کنیم. رقم حاصل رشد واقعی درآمد هر خانوار خواهد بود.

تورم محاسبه شده در سال ۹۹ برابر با ۳۶٫۴ درصد برآورد شده بود. تفاضل رشد درآمد در خانوارهای شهری از تورم نشان میدهد رشد واقعی عایدی شهرنشینان در سال ۹۹ تنها ۱٫۶ درصد بوده است. در بخش روستاییان اما این رشد بیشتر بوده و معادل با ۵٫۱ درصد به ثبت رسیده است.