توضیحات سازمان برنامه درباره اظهارات یک نماینده مجلس
توضیحات سازمان برنامه درباره اظهارات یک نماینده مجلس

سازمان برنامه و بودجه کشور به اظهارات نماینده مشهد در مجلس درباره بودجه واکنش نشان داد.

به گزارش اقتصاددان به نقل از فارس، سازمان برنامه و بودجه کشور با ارسال جوابیه‌ای به خبر«پایان بررسی درآمدهای بودجه/ دولت درآمد گرانی بنزین را جزء منابع لحاظ نکرده است» واکنش نشان داد.

متن این جوابیه به شرح ذیل است:
سازمان برنامه و بودجه کشور با تکذیب مطلب منتشر شده اعلام کرد:

منابع حاصل از اجرای طرح مدیریت سوخت در لایحه بودجه سال آینده به طور کامل درج شده است
در مورد عدم پیش‌بینی آثار مالی ناشی از افزایش قیمت بنزین در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور توسط دولت، به آگاهی می‌رساند به استناد جدول مندرج در تبصره (۱۴) ماده واحده لایحه، منابع حاصل از اجرای طرح مدیریت سوخت در ردیف شماره (۱) قسمت منابع تحت عنوان «دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی» به طور کامل درج شده است و مصارف طرح مذکور نیز بابت اجرای طرح حمایت معیشتی خانوارها در ردیف شماره (۲۴) قسمت مصارف جدول یاد شده به صورت کامل پیش‌بینی شده است.