تقدیر جشنواره بیستم تعالی از یحیی صمدی مقدم
تقدیر جشنواره بیستم تعالی از یحیی صمدی مقدم

در گرامیداشت روز مهتدس و بیستمین جشنواره تعالی سازمانی که هرساله توسط وزارت صمت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (IDRO) با مسئولیت موسسه مطالعات سازمان مدیریت صنعتی برگزار می گردد از آقای دکتر یحیی صمدی مقدم.استاد دانشگاه و چهره ماندگار کیفیت کشور به عنوان ارزیاب ارشد در سیستم های تعالی سازمانی (EFQM) که […]

در گرامیداشت روز مهتدس و بیستمین جشنواره تعالی سازمانی که هرساله توسط وزارت صمت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (IDRO) با مسئولیت موسسه مطالعات سازمان مدیریت صنعتی برگزار می گردد از آقای دکتر یحیی صمدی مقدم.استاد دانشگاه و چهره ماندگار کیفیت کشور به عنوان ارزیاب ارشد در سیستم های تعالی سازمانی (EFQM) که بیش از دو دهه با حضور در فرآیند ارزیابی سازمان های مختلف .ارائه مقالات در کنفرانس های ملی و بین المللی و کتب متعدد فعالیت های ارزشمندی در مباحث کیفت .تکنولوژی و تعالی دارند.تقدیر به عمل آمد
یاد آور می شود که بیش از ۲۰۰۰ سازمان از سال ۱۳۸۲ تا کنون توسط دبیرخانه جایزه تعالی سازمانی مورد ارزیابی قرار گرفته و هرساله در هفته اول اسفند سازمان های متعالی با حضور جمع کثیری از متخصصین و مقامات مربوطه معرفی می شوند. که در بیستمین جشنواره. امسال بیش از ۵۰ شرکت و سازمان بزرگ و کوچک مورد ارزیابی قرار گرفتند که شرکت های تولید توربین گروه مپنا و فولاد خوزستان به سطح تندیس زرین دست یافتند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

  • منبع خبر : اقتصاددان