هر پگاه نو با یک نگاه نو   #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد ۱۳۳۱)    «بارِ دانش» و «بافتارِ بینش»   برخی از «اَحبابِ عالی» چون «حُبابِ خالی» اند. «مغرور از بزرگی» و «مسرور از سترگی»، با درونی «انباشته از هوا»، ولی «پنداشته از غنا»! بنابراین باید بدانیم هر گاه خود را از هر «مِهتر»،«بهتر» پنداشتیم، این نشانۀ «طغیانِ […]

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد ۱۳۳۱) 

 

«بارِ دانش» و «بافتارِ بینش»

 

برخی از «اَحبابِ عالی» چون «حُبابِ خالی» اند.

«مغرور از بزرگی» و «مسرور از سترگی»،

با درونی «انباشته از هوا»، ولی «پنداشته از غنا»!

بنابراین باید بدانیم هر گاه خود را از هر «مِهتر»،«بهتر» پنداشتیم،

این نشانۀ «طغیانِ غرور»است و «فقدانِ شعور».

نشانه بزرگی و بزرگواری،«فروتنی» و «خودشکنی» است،

نه «فرنشینی» و «خودبزرگ بینی»!

بیاییم بر «بارِ دانش» و «بافتارِ بینش» بیفزاییم.

تا «محبوبِ اندیشمندان» باشیم،گرچه «مغضوبِ خودپسندان» گردیم!

 

#شفیعی_مطهر

——————————–

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar

  • نویسنده : شفیعی مطهر