انتصاب حاج حسن سلیمانی به عنوان عضو هیات تطبیق مصوبات دولت
انتصاب حاج حسن سلیمانی به عنوان عضو هیات تطبیق مصوبات دولت

با حکم دکتر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی حاج حسن سلیمانی به عنوان عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس یازدهم منصوب شد . وی در ادوار چهارم، پنجم ،ششم، هفتم، هشتم ، نهم و دهم ( به مدت ۲۸ سال ) نیز عضو این هیات بوده و همچنین ایشان عضو هیات انطباق […]

با حکم دکتر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی حاج حسن سلیمانی به عنوان عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس یازدهم منصوب شد . وی در ادوار چهارم، پنجم ،ششم، هفتم، هشتم ، نهم و دهم ( به مدت ۲۸ سال ) نیز عضو این هیات بوده و همچنین ایشان عضو هیات انطباق مصوبات قوا با سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام میباشند.ع/پایگاه خبری حاج حسن سلیمانی