ارزش سهام عدالت من (۲۱فروردین ماه)
ارزش سهام عدالت من (۲۱فروردین ماه)

ارزش سهام عدالت، با کاهش ۱.۰درصدی در اولین روز از هفته معاملاتی جاری همراه بود.

ارزش سهام عدالت، با کاهش ۱.۰درصدی در اولین روز از هفته معاملاتی جاری همراه بود.

به گزارش اقتصاددان؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز چهارشنبه (۱۸ فروردین ماه)، ۱.۰درصد کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۵۶۲هزار تومان و ۲۱ میلیون و ۷۸۰هزار تومان رسید.

با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۹۳۷هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۲۱فروردین ماه)