آن شِش نفر!
آن شِش نفر!

ابوالفضل بابادی شوراب/فعال رسانه ای و مطالبه گر خوزستانی دکتر مقتدایی استاندار اسبق خوزستان، در روز عزل خود و حتی چند مرتبه پس از آن، از نقش ۶ صاحب نفوذ خوزستانی مرکزنشین در عقب ماندگی و توسعه نیافتگیِ خوزستان-البته بدون ذکر نام آنها-سخن گفت، همچنین دلیل عزل از استانداری را مخالفت خود با انتقال آب […]

ابوالفضل بابادی شوراب/فعال رسانه ای و مطالبه گر خوزستانی

دکتر مقتدایی استاندار اسبق خوزستان، در روز عزل خود و حتی چند مرتبه پس از آن، از نقش ۶ صاحب نفوذ خوزستانی مرکزنشین در عقب ماندگی و توسعه نیافتگیِ خوزستان-البته بدون ذکر نام آنها-سخن گفت، همچنین دلیل عزل از استانداری را مخالفت خود با انتقال آب رودخانه های خوزستان، بیان نمود.

شوربختانه پس از عزل مقتدایی، نه جامعه و نه افکار عمومی، هیچ واکنش مثبتی به نفع ایشان، به نمایش نگذاشتند و حتی از وی نپرسیدند آن شش نفر مورد نظرت چه کسانی هستند؟

و این موضوع که، چه افرادی از این خطه، مانع توسعه و رفاه استانند، هیچ حساسیتی را در میان مردم خوزستان، بوجود نیاورد، گویی مسئله ای فاقد اهمیت و جذابیت بوده است!

اما با سکوت جامعه نسبت به حذف مقتدایی، شاهد حضور استانداران کاملا مطیع نسبت به دولت تدبیر و امید بودیم و هستیم که البته وضعیت فاجعه بار امروز خوزستان، دستپخت ناتوانی و ناکارآمدی همینان است.

شرایط بد امروز خوزستان، مطالبه ای مبنی بر استاندار شدن مقتدایی را در بخش قابل توجهی از فعالان خوزستانی بوجود آورده و این پرسش را در افکار عمومی خوزستان زنده کرده است، پرسشی که تقریبا ۵ سال پیش بایستی پرسیده می شد که نشد، که آن شش نفر مورد نظر دکتر مقتدایی چه کسانی هستند؟

البته از دکتر مقتدایی خواهشمندیم اگر معذوریت اخلاقی و حقوقی ندارند، بی هیچ رودربایستی و همراه با مستندات نام آن شش نفر را ذکر نمایند، تا احیانا در این آشفته بازار خوزستان، یک یا چند تا از آنها، از خود قهرمانی دروغین نساخته و از فقر و بدبختی و بی آبی مردم این خطه، کیسهِ محبوبیت برای خود ندوزند!