آبگوشت چرب تر!!
آبگوشت چرب تر!!

  گفت: مژده! مژده! تورُّم کاهش یافت! گفتم: خوش خبر باشی.الهی خیر ببینی! زود بگو! تک رقمی شده؟ گفت: تک رقمی؟؟ نه بابا! تورُّم با یک درصد کاهش به ۴۴/۴ رسیده است! گفتم: این خبر خوش تو بود؟ گفت: برو خدا را شکر کن. در این روزها که قیمت ها لحظه ای افزایش پیدا می […]

 

گفت: مژده! مژده! تورُّم کاهش یافت!

گفتم: خوش خبر باشی.الهی خیر ببینی! زود بگو! تک رقمی شده؟

گفت: تک رقمی؟؟ نه بابا! تورُّم با یک درصد کاهش به ۴۴/۴ رسیده است!

گفتم: این خبر خوش تو بود؟

گفت: برو خدا را شکر کن. در این روزها که قیمت ها لحظه ای افزایش پیدا می کند،همین که دو روز قیمت یک کالا تغییر نکند،جای شکرش باقی است.

گفتم: قول داده بودند تورُّم را اول نیم درصد! و بعد تک رقمی کنند!

گفت: به این خیال باش! بزک نمیر بهار میاد!کُمبیزه و خیار میاد! اگر دولت با همین فرمان پیش برود،آبگوشت از این چرب تر هم می خوریم!

می گویند ارباب خسیسی به نوکرش گفت:

دو تا تخم مرغ جوشانده برایم بیاور.

نوکر چنین کرد. ارباب تخم مرغ ها را برای خودش برداشت و آب آن را به نوکر داد و گفت :

نانت را در آن تریت کن و بخور!

نوکر گفت: آخر این آب که مزه و چربی ندارد!

ارباب گفت: اگر نوکری این دستگاه را بکنی ،آبگوشت از این چرب تر هم خواهی خورد!

گفتم: باز هم سیاهنمایی کردی؟

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

  • منبع خبر : اقتصاددان