جزییات درگیری‌ کارمندان مترو با رییس هیئت مدیره/ نعیمی‌‌پور اجازه حرف زدن به ما نداد!

جزییات درگیری‌ کارمندان مترو با رییس هیئت مدیره/ نعیمی‌‌پور اجازه حرف زدن به ما نداد!

روز شنبه تعدادی از کارکنان حراست مترو در ساختمان اصلی مترو دست به تجمع زدند. معترضان می‌گفتند قرار است از مترو به بخش‌های مختلف فرستاده شوند در حالی که کارمند اصلی مترو هستند. در ادامه این تجمع، نعیمی‌پور، رییس هیئت مدیره مترو نیز با معترضان درگیر شد که محسن پورسیدآقایی، معاون حمل و نقل و

اقصاددان رسانه با مجوز برخط اخبار اقتصاد - فناوری - کسب و کار - اجتماعی و ....