هر پگاه نو با یک نگاه نو #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد ۱۳۱۶)  «نقیب» یا «رقیب»؟! هر «مسابقه» آن گاه «بی سابقه» می شود، که داور  به جای «درکِ نگاه» اقدام به «ترکِ جایگاه» کند و از «کوی داوری» و «سکّوی دادوری» فرود آید و با زورآزمایان به «هم نبردی» و «هماوردی» پردازد. وقتی داور خود وارد گود شده […]

هر پگاه نو با یک نگاه نو

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد ۱۳۱۶) 

«نقیب» یا «رقیب»؟!

هر «مسابقه» آن گاه «بی سابقه» می شود،

که داور  به جای «درکِ نگاه» اقدام به «ترکِ جایگاه» کند

و از «کوی داوری» و «سکّوی دادوری» فرود آید

و با زورآزمایان به «هم نبردی» و «هماوردی» پردازد.

وقتی داور خود وارد گود شده و با «مُشتی»،«کُشتی» می گیرد،

«داوری می میرد» و «دادوری زوال می پذیرد».

آن جا که «نقیب» ،«رقیب» می شود،

«ژرفای فاجعه» در «سیمای جامعه» جلوه گر می شود.

در این جا «بنای عدالت» بر «مبنای ضلالت» شکل می گیرد

و همواره در هر «رویارویی» با هر «ترازویی»،

حق با «زرمندان گُجسته» و «زورمندان وابسته» است.

 

#شفیعی_مطهر

——————————–

نقیب: پیشوا، رییس ، مهتر قوم

گُجسته: از پهلوی گجستک ،ملعون، رجیم ،مقابل خجسته

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar

  • نویسنده : شفیعی مطهر