مشروطیّت گامی در راه مشارکت مردم در حکومت/۱   #شفیعی_مطهر   خدا آن ملّتي را سروري داد   كه تقديرش به دست خويش بنوشت   به آن ملّت سر و كاري ندارد   كه دهقانش براي ديگري كِشت   مشاركت در معني سنّتي آن عبارت است از پيوند دوسويه، سازنده و سودمند ميان دو تن […]

مشروطیّت گامی در راه مشارکت مردم در حکومت/۱
 
#شفیعی_مطهر
 
خدا آن ملّتي را سروري داد
 
كه تقديرش به دست خويش بنوشت
 
به آن ملّت سر و كاري ندارد
 
كه دهقانش براي ديگري كِشت
 
مشاركت در معني سنّتي آن عبارت است از پيوند دوسويه، سازنده و سودمند ميان دو تن يا بيشتر. در تعريفي كه سازمان ملل ارائه داده اين مفهوم دست مي دهد كه «دخالت و در گير شدن مردم در فراگردهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه بر سرنوشت آنان تاثير مي گذارد».
 
در اين تعريف سه انديشه مهم نهفته است:
 
در گير شدن،ياري دادن و مسئوليت . يعني افراد در اين فراگرد به گونه اي فعال درگير مي شوند و چه بسا در اين درگيري، به افراد و گروه هاي همسان در جهت و راستاي هدفي كه به آن معتقدند كمك و ياري مي كنند و اين ياري آن ها تؤام با مسئوليت است.
 
در جامعه ما به اشتباه تلقي مي شود كه اين مفهوم ره آورد فرهنگ و تمدن مغرب زمين و محصول عصر روشنگري و جامعه سرمايه داري و دموكراسي غربي است ؛ در حالي كه تاريخ و آموزه هاي ديني ما بر مشاركت مردم بر سرنوشت خود بارها و بارها تاكيد داشته و دارد و صد البته اين مفهوم با روح و بطن دين و مذهب ما نه تنها بيگانه نيست ،بلكه سازگار و قرين است.
 
در تاريخ اسلام مي خوانيم كه امام علي (ع) با و جود آن كه از طرف خداوند به امامت رسيده بودند ، ولي به دليل بيعتي كه مردم با او به عنوان «خليفه » نكرده بودند، بيست و پنج سال خار در چشم و استخوان در گلو ، سكوت كرد و به خاطر احترام به تصميم مردم در سرنوشتشان تمام اين سال ها نه تنها كار شكني نكرد بلكه همواره در كنار مردم حتي به خليفه منتخب مردم نيز به عنوان مشاور كمك مي كرد. هم او بود كه به خاطر مردم و بيعت شان بعد از ۲۵ سال بر مسند خلافت نشست .با وجود اين كه ۲۵ سال بود كه از طرف خداوند به امامت رسيده بود .
 
ادامه دارد….
کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر
 
https://t.me/amotahar
 
  • نویسنده : شفیعی مطهر