دیدگاه مردم درمورد اقتصاد چیست؟/ وضعیت اقتصادی بهتر یا بدتر؟
دیدگاه مردم درمورد اقتصاد چیست؟/ وضعیت اقتصادی بهتر یا بدتر؟

حدود نیمی از مدیران هر منطقه در جهان بر این باورند که شرایط اقتصادی نسبت به شش ماه گذشته بدتر شده و وضعیت همچنین رو به بدتر شدن سوق خواهد یافت.

اخیرا، مرکز تحقیقاتی McKinsey بررسی‌هایی را از مدیران مناطق مختلف جهان، در خصوص نظر آنها در مورد بهتر یا بدتر شدن شرایط اقتصادی نسبت به شش ماه گذشته انجام داده که بر اساس آن، حدود سه چهارم از این افراد اظهار داشتند که اوضاع اقتصاد جهانی بدتر شده است.

گفتنی است که این آمار، بالاترین میزان نارضایتی مدیران اجرایی از وضعیت اقتصادی، از زمان آغاز فعالیت تحقیقاتی McKinsey در سال ۲۰۱۲ را نشان می‌دهد.

جالب توجه است که ۷۹ درصد از مدیران هندی بر این باورند که وضعیت اقتصاد کشورشان نسبت به شش ماه گذشته بدتر شده است، در ماه ژوئن، تنها سه نفر از ۱۰ نفر مدیران بر این مسئله اعتقاد داشتند.

همچنین، McKinsey، این بررسی را در مناطق دیگری از جمله آمریکای شمالی و اروپا نیز انجام داد که بر اساس آن، تقریبا نیمی از مدیران هر منطقه، شرایط اقتصادی فعلی را نسبت به گذشته بدتر می‌پندارند.

قابل ذکر است که در آمریکای لاتین و بازارهای جهانی در حال توسعه، دو منطقه مستثنی هستند که عقاید مدیران آنها نسبت به سه ماه گذشته تقریبا ثابت باقی مانده است.

و در پایان شایان ذکر است که به طور کلی دو سوم از پاسخ‌دهندگان اظهار داشتند که انتظار دارند وضعیت اقتصاد جهانی در نیم سال آینده بدتر شود.

تنش‌های تجاری در حال گسترش و تغییرات چشمگیر در سیاست‌گذاری تجارت، از عوامل مهم از چشم‌انداز بدبینانه به شمار می‌رود.

در نمودار ارائه شده، نظر مدیران مناطق مختلف جهان درمورد بهتر یا بدتر شدن شرایط اقتصادی نسبت به شش ماه گذشته را مشاهده می‌کنید؛

دیدگاه مردم درمورد اقتصاد چیست؟/ وضعیت اقتصادی بهتر یا بدتر؟

  • نویسنده : مهسا نجاتی
  • منبع خبر : اقتصادآنلاین