#حرف_زیادی!/۱۰ هر دو!!/طنز گفت: رُوسای سابق و اسبق قوّۀ قضاییه هر دو همدیگر را متّهم به فساد و ناشایستگی می کنند. گفتم :خب.به نظر تو کدام راست می گویند؟ گفت هر دو!! گفتم باز هم حرف زیادی زدی؟ #شفیعی_مطهر کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر   https://t.me/amotahar

#حرف_زیادی!/۱۰

هر دو!!/طنز

گفت: رُوسای سابق و اسبق قوّۀ قضاییه هر دو همدیگر را متّهم به فساد و ناشایستگی می کنند.
گفتم :خب.به نظر تو کدام راست می گویند؟
گفت هر دو!!
گفتم باز هم حرف زیادی زدی؟

#شفیعی_مطهر

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

  https://t.me/amotahar

  • نویسنده : شفیعی مطهر