تسریع رشد کاربران اسنپ‌چت
تسریع رشد کاربران اسنپ‌چت

آمار ارائه شده حاکی از آن است که کاربران فعال روزانه برنامه اسنپ‌چت نسبت به سال گذشته، ۲۱۰ میلیون نفر افزایش پیدا کرده است.

پس از رشد متوقف شده (یا منفی) برنامه اجتماعی اسنپ‌چت، پس از سه فصل متوالی در سال ۲۰۱۸، به نظر می‌رسد که مسیر صحیح خود را در سال جاری یافته است.

جدیدترین ارقام ارائه شده در هفته اخیر در خصوص وضعیت اسنپ‌چت در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که جهشی ۷ میلیونی در تعداد کاربران خود را نسبت به فصل گذشته تجربه کرده است.

بررسی سال به سال این برنامه، پیشرفت ۱۳ درصدی و افزایش تقریبا ۲۱۰ میلیون کاربر را نشان می‌دهد.

قابل ذکر است که بازار اصلی این برنامه اجتماعی در آمریکای شمالی است که به طور متوسط شاهد رشد تقریبا یک میلیون کاربر (۶درصد) بوده است.

در نمودار ارائه شده، روند رشد کاربران فعال روزانه برنامه اسنپ‌چت را مشاهده می‌کنید؛

تسریع رشد کاربران اسنپ‌چت

  • نویسنده : مهسا نجاتی
  • منبع خبر : اقتصاددان