اجرا شدن طرح نمک زدایی در ۱۷ استان کشور
اجرا شدن طرح نمک زدایی در ۱۷ استان کشور

اردکانیان وزیر نیرو :یکی از منابع برای تامین آب، استفاده از آب های شور دریاها و شیرین سازی آن برای استفاده در مصارف شرب است. هم اکنون در حال اتمام مطالعاتی هستیم که طی...

اردکانیان وزیر نیرو :یکی از منابع برای تامین آب، استفاده از آب های شور دریاها و شیرین سازی آن برای استفاده در مصارف شرب است.

هم اکنون در حال اتمام مطالعاتی هستیم که طی آن ۱۷ استان کشور طرح نمک زدایی را استفاده می کنند.

سازمان هواشناسی که مرکز رسمی برای پیش بینی هواست، باران ۳ ماهه فصل پاییز را پیش بینی کرده است و آنچه پیش بینی ها نشان می دهد، بیانگر شرایطی طبیعی و نزولات فصلی معادل ۳۰ سال گذشته است.

  • منبع خبر : اقتصاددان