سه شنبه, ۱۵ آذر , ۱۴۰۱ Tuesday, 6 December , 2022
یاران قدیمی | اقتصاددان
رفیق درمانی یا یار تراپی با یاران قدیمی 27 مرداد 1401
محمد اسماعيل عندليبی:

رفیق درمانی یا یار تراپی با یاران قدیمی

  سالها قبل در شهری کار می کردم که از شهر زادگاهم فاصله داشت و هیچ قوم و خویشی در آن نداشتم . تقریبا بیشتر همکارانم وضعیت من را داشتند . برای اینکه در روزهای کوتاه پاییز و زمستان که هیچ وسیله سرگرمی نداشتیم حوصله امان سر نرود و تمدد اعصابی بکنیم .قرار گذاشتیم هفته […]