سه شنبه, ۲۷ مهر , ۱۴۰۰ Tuesday, 19 October , 2021
یادگیری استراتژیک، اهرم سازی ، دوسوتوانی ، نوآوری | اقتصاددان
اهرم سازی برای نوآوری و یادگیری استراتژیک با هدف دوسوتوانی سازمانی ۰۳ مهر ۱۴۰۰
حمید رضا خدمتگزار ، دکتری مدیریت تکنولوژی - مدیریت نوآوری

اهرم سازی برای نوآوری و یادگیری استراتژیک با هدف دوسوتوانی سازمانی

توانمندی های پویا هم شامل بهره برداری از شایستگی های موجود هم شامل توسعه شایستگی های جدید هستند. هنر این است که تعادل مناسبی بین بهره‌برداری از شایستگی‌های موجود و توسعه و بهره‌برداری از شایستگی های جدید ایجاد شود. در مطالعه اخیری که توسط مدرسه کسب وکار انگستان در سال 2021 انجام شده ،آمده است که شرکتهای پیشرو در جهان ترکیبی از اهداف بلند مدت هستند که معمولا ، فاقد خط پایان مشخص بوده و بیشتر اوقات این ترکیب ، آمیخته ای از انجام فعالیتهای جاری و تغییر فعالیت های کسب و کار است.در این حوزه نیز که با بررسی چندین شرکت معتبر همراه بوده، عوامل اهرمی و مهمی را به عنوان ستونهای اصلی از قبیل : رهبری و فرهنگ، کارکنان و مهارتها، ساختار حکمرانی، فرآیندها و سیستمها و مدیریت عملکرد، معرفی کرده اند .