سه شنبه, ۲۱ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Tuesday, 11 May , 2021
گسترش حاشیه نشینی | اقتصاددان
گسترش حاشیه نشینی معلول بازار رها شده اجاره بها ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

گسترش حاشیه نشینی معلول بازار رها شده اجاره بها

دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تاکید بر افزایش آمار حاشیه نشینی بر اثر رشد اجاره بها در یک سال گذشته عنوان کرد: نبود زیرساخت های مناسب زندگی شهری در بیشتر شهرهای اقماری و شهرک های اطراف شهرهای بزرگ، باعث شده است که بیش از 12 میلیون حاشیه نشین صرفا در اطراف کلانشهرها حضور داشته باشند؛ به نحوی که بسته به تعریف حاشیه نشینی جمعیت حاشیه نشین کشور را بین 18 تا 20 میلیون نفر تخمین زده اند و حدود 25 تا 30 درصد جمعیت شهرهای بزرگ و کلانشهرها را می توان حاشیه نشین نامید.