پنج شنبه, ۲۰ مرداد , ۱۴۰۱ Thursday, 11 August , 2022
گروه اقدام مالی | اقتصاددان
آثار احتمالی لیست سیاه ‌FATF‌ بر اقتصاد ایران 03 اسفند 1398

آثار احتمالی لیست سیاه ‌FATF‌ بر اقتصاد ایران

اقتصاددانان می‌گویند تأثیر ‌FATF‌ بر قیمت دلار یا بازارهای مالی در کوتاه‌مدت بیشتر وجهه هیجانی دارد، اما ورود ‌ایران به لیست‌سیاه گروه ویژه اقدام مالی می‌تواند نقل و انتقال پول را حتی با چین و روسیه دچار مشکل ‌کند.