دوشنبه, ۲۹ شهریور , ۱۴۰۰ Monday, 20 September , 2021
کود شیمیایی | اقتصاددان
واردکننده بزرگ، نهاد ناظر بر واردات شد ۲۵ مهر ۱۳۹۸

واردکننده بزرگ، نهاد ناظر بر واردات شد

بخش خصوصی، شرکت خدمات حمایتی را رقیب خود می‌داند. این بخش که واردات کمتر از ۱۰ درصد کود یارانه‌ای یا همان کود دسته‌یک را برعهده دارد، این روزها با سد بزرگ نظارت شرکت دولتی رقیب مواجه شده است.