پنج شنبه, ۲۳ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Thursday, 13 May , 2021
کنفرانس صلح | اقتصاددان
اهداف ترکیه از شرکت در کنفرانس صلح افغانستان ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

اهداف ترکیه از شرکت در کنفرانس صلح افغانستان

مذاکرات صلح افغانستان وارد مرحله ای حساس و پیچیده شده است. ایفای نقش چندین ساله قطر در نزدیک کردن طالبان و دولت کابل پیشرفت های مقدماتی داشته است اما مهمتر آنکه طرفین به مذاکره اعتقاد پیدا کرده اند و بازیگران مهم منطقه ای و بین المللی مرتبط با افغانستان به این مذاکرات اگر هم با اکراه یاشد روی آورده اند.