یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Sunday, 16 May , 2021
کنترل ایران | اقتصاددان
سیاست امریکا کنترل ایران است ؟ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
طاهری

سیاست امریکا کنترل ایران است ؟

آیا سیاست اعلامی و اعمالی آمریکا همه تحریم‌های ایران را برمی‌دارد؟ یا ابنکه سیاست امریکا کنترل ایران است ؟ راستی ازمایی وعده های امریکا و اروپا راه حل مناقشه ایران‌با غرب است. ( جهت اطلاع ) آیا آمریکا همه تحریم‌ها را برمی‌دارد و کاخ طلایی را در سینی به ایرانی‌ها تقدیم می‌کند؟ برخی از تحلیل […]