سه شنبه, ۳۰ شهریور , ۱۴۰۰ Tuesday, 21 September , 2021
کشور افغانستان | اقتصاددان
طالبان، افغانستان و همسایگان ۰۷ شهریور ۱۴۰۰

طالبان، افغانستان و همسایگان

در فضای مجازی متنی در مورد معادن و ثروت ارزشمند افغانستان دیدم.