شنبه, ۲ بهمن , ۱۴۰۰ Saturday, 22 January , 2022
کشورهای توسعه یافته | اقتصاددان
دیدگاه مردم درمورد اقتصاد چیست؟/ وضعیت اقتصادی بهتر یا بدتر؟ 11 مهر 1398

دیدگاه مردم درمورد اقتصاد چیست؟/ وضعیت اقتصادی بهتر یا بدتر؟

حدود نیمی از مدیران هر منطقه در جهان بر این باورند که شرایط اقتصادی نسبت به شش ماه گذشته بدتر شده و وضعیت همچنین رو به بدتر شدن سوق خواهد یافت.