پنج شنبه, ۲۳ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Thursday, 13 May , 2021
کشورداری آلمان | اقتصاددان
پدرت معلوم نیست؟ باشد، آدرست کجاست؟ ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
کشورداری آلمانی؛

پدرت معلوم نیست؟ باشد، آدرست کجاست؟

بگذارید با چند مساله که دست به گریبان هستیم شروع کنیم.