یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Sunday, 16 May , 2021
کشورداری آلمانی | اقتصاددان
پدرت معلوم نیست؟ باشد، آدرست کجاست؟ ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
کشورداری آلمانی؛

پدرت معلوم نیست؟ باشد، آدرست کجاست؟

بگذارید با چند مساله که دست به گریبان هستیم شروع کنیم.