چهارشنبه, ۲۶ خرداد , ۱۴۰۰ Wednesday, 16 June , 2021
کتاب برنامه ریزی | اقتصاددان
واقعیت تا عمل مقامات سیاسی و وزراء ۰۶ شهریور ۱۳۹۹

واقعیت تا عمل مقامات سیاسی و وزراء

راسل ایکاف در کتاب برنامه ریزی تعاملی مینویسد : برنامه های برخی مسئولان برای توسعه مانند رقص سرخ پوستان برای باران است.