دوشنبه, ۲۴ مرداد , ۱۴۰۱ Monday, 15 August , 2022
کارمزد بانک | اقتصاددان
زمزمه افزایش کارمزد خدمات بانکی 13 بهمن 1398

زمزمه افزایش کارمزد خدمات بانکی

بانکها درخواست افزایش کارمزدهای بانکی را داده‌ و پیگیر هستند که بتوانند موافقت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را جلب کنند؛ اما آیا این درخواست نظام بانکی،ارتباطی به ارایه خدمات رمز دوم پویا دارد؟