دوشنبه, ۱۴ آذر , ۱۴۰۱ Monday, 5 December , 2022
چرا ملت ها شکست می خورند | اقتصاددان
فرضیه اصلی کتاب « چرا ملت ها شکست می خورند» چیست؟ 26 تیر 1401
نخبگان و نهاد هاي بهره كش عامل عقب ماندگي كشورها

فرضیه اصلی کتاب « چرا ملت ها شکست می خورند» چیست؟

نظريه اصلي اين كتاب اين است كه وجود نخبگان و نهادهاي بهره كش در درون برخي كشورها مانع از ايجاد تغيير موثر در اين كشورها شده است.