چهارشنبه, ۲۸ اردیبهشت , ۱۴۰۱ Wednesday, 18 May , 2022
پیش درامد | اقتصاددان
پیش درامدی به گفتمان راهبردی ملی 12 آبان 1398

پیش درامدی به گفتمان راهبردی ملی

با گذست ۴۰ سال مدیریت کنونی کشور چرا پاسخگو نیست ؟ ایادر سازکار اداره کشور باید تجدید نطر کنیم ؟ چرا تعداد دانشمندان کشور کاهش یافته؟