دوشنبه, ۳۱ خرداد , ۱۴۰۰ Monday, 21 June , 2021
پرداخت کمسیون معاملات ملکی | اقتصاددان
فساد گسترده در پرداخت کمسیون معاملات ملکی ۰۶ شهریور ۱۳۹۹

فساد گسترده در پرداخت کمسیون معاملات ملکی

ساعت ۱:۳۰ همراه با یکی از اقوام برای خرید یک باب آپارتمان به بنگاه معاملات ملکی مراجعه کردیم بازدید صورت گرفت بلا فاصله نشست معامله انجام شد و ساعت ۴ معامله تمام و هر دو طرف از بنگاه معاملات خارج شدند. وقتی نوبت به پرداخت حق کمیسیون رسید یک درصد معامله باید به عنوان حق کمیسیون پرداخت می شد