یکشنبه, ۲۳ خرداد , ۱۴۰۰ Sunday, 13 June , 2021
پخش آنلاین سخنرانی | اقتصاددان
بورس: کانون سوداگری مالی یا تامین مالی تولید ۰۷ آبان ۱۳۹۹

بورس: کانون سوداگری مالی یا تامین مالی تولید

پخش آنلاین سخنرانی از طریق اینستاگرام  « بورس: کانون سوداگری مالی یا تامین مالی تولید » به صورت مجازی برگزار می شود. اختصاصی اقتصاددان: موسسه مطالعات دین و اقتصاد  با موضوعیت  (بورس: کانون سوداگری مالی یا تامین مالی تولید) روز پنجشنبه ۸ آبان ماه ۱۳۹۹ بصورت زنده از طریق اینستاگرام  پخش می شود.     […]

رمز گشایی از افول توسعه صنعتی در ایران ۲۰ شهریور ۱۳۹۹

رمز گشایی از افول توسعه صنعتی در ایران

پخش آنلاین سخنرانی از طریق اینستاگرام  « رمز گشایی از افول توسعه صنعتی در ایران  » به صورت مجازی برگزار می شود. اختصاصی اقتصاددان: موسسه مطالعات دین و اقتصاد  با موضوعیت  (رمز گشایی از افول توسعه صنعتی در ایران  ) روز پنجشنبه ۲۰ شهریور ماه ۱۳۹۹ بصورت زنده از طریق اینستاگرام  پخش می شود. در […]

چند راهکار اجرایی مشخص برای اداره اقتصاد ایران در یک سال آینده ۱۳ شهریور ۱۳۹۹

چند راهکار اجرایی مشخص برای اداره اقتصاد ایران در یک سال آینده

پخش آنلاین سخنرانی از طریق اینستاگرام  « چند راهکار اجرایی مشخص برای اداره اقتصاد ایران در یک سال آینده » به صورت مجازی برگزار می شود. اختصاصی اقتصاددان: موسسه مطالعات دین و اقتصاد  با موضوعیت  (چند راهکار اجرایی مشخص برای اداره اقتصاد ایران در یک سال آینده ) روز پنجشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۹ بصورت […]