جمعه, ۲۴ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Friday, 14 May , 2021
ویژگی | اقتصاددان
سی ویژگی افراد باوجدان ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

سی ویژگی افراد باوجدان

    ۱-به هر قیمتی، ثروتمند نمی­شوند؛ ۲-به هر قیمتی، پُست خود را حفظ نمی­کنند؛ ۳-در رابطه با موضوعات و افراد، همه جا یک نوع سخن می­گویند؛ ۴-کارهای خوبِ خود را تبلیع نمی­کنند؛ ۵-با افراد نادان، مُدارا می­کنند؛ ۶-حرص مطرح شدن روزانه در رسانه­ ها را ندارند؛ ۷-معتقدند کارهای خوب و بد آنها را، طبیعت […]