جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ Friday, 17 September , 2021
ولشرق | اقتصاددان
افزایش سرمایه ولشرق در شش ماهه دوم سال ۰۸ شهریور ۱۴۰۰

افزایش سرمایه ولشرق در شش ماهه دوم سال

سودآوری ۱۸۸ درصدی ولشرق در ۶ ماه ریاحی عضو هیات مدیره شرکت لیزینگ ایران و شرق از افزایش سرمایه در گردش برای سال جاری خبر داد. حامد تاجمیر ریاحی عضو هیات مدیره شرکت لیزینگ ایران و شرق از افزایش سرمایه در گردش برای سال جاری خبر داد. او گفته که این شرکت در شش ماهه […]