دوشنبه, ۲۴ خرداد , ۱۴۰۰ Monday, 14 June , 2021
وظایف نظارتی مجلس | اقتصاددان
اهمیت وظایف نظارتی مجلس، کمتر از وظیفه قانونگذاری نیست! ۰۹ شهریور ۱۳۹۹
احمد بهرامی فرد:

اهمیت وظایف نظارتی مجلس، کمتر از وظیفه قانونگذاری نیست!

 تذکر شفاهی، تذکر کتبی، سؤال از وزراء و رئیس جمهور، استیضاح، تحقیق و تفحص، رأی اعتماد، نظارت موضوع ماده (۲۳۴) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس (نقض، عدم توجه به شأن یا استنکاف از اجرای قوانین)، نظارت کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، نظارت دیوان محاسبات کشور، نظارت رئیس مجلس بر مقررات دولت، نمایندگان ناظر در شوراهای اجرایی، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های دولتی، نظارت خاص کمیسیون‌های تخصصی، ایجاد کمیسیون ویژه به‌ منظور نظارت و تصویب برخی موارد اجرایی خاص و مهم!