یکشنبه, ۵ تیر , ۱۴۰۱ Sunday, 26 June , 2022
وزارت_صنعت | اقتصاددان
احیای وزارت بازرگانی؛ نجاتبخش کشور در تحریم و تورم! 03 مرداد 1398
عضو هیئت رئیسه مجلس:

احیای وزارت بازرگانی؛ نجاتبخش کشور در تحریم و تورم!

عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار کرد: در شرایطی که بحران و تحریم و یا تورم داریم و نظارت بر بازار نقش اصلی خودش را ایفا نمی کند مجبوریم وزارت بازرگانی را احیا کنیم.