جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ Friday, 17 September , 2021
وزارت_بازرگانی | اقتصاددان
احیای وزارت بازرگانی؛ نجاتبخش کشور در تحریم و تورم! ۰۳ مرداد ۱۳۹۸
عضو هیئت رئیسه مجلس:

احیای وزارت بازرگانی؛ نجاتبخش کشور در تحریم و تورم!

عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار کرد: در شرایطی که بحران و تحریم و یا تورم داریم و نظارت بر بازار نقش اصلی خودش را ایفا نمی کند مجبوریم وزارت بازرگانی را احیا کنیم.