سه شنبه, ۲۸ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Tuesday, 18 May , 2021
هویزه | اقتصاددان
سخنی با استاندار خوزستان ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

سخنی با استاندار خوزستان

۱۱اردیبهشت۱۴۰۰.تهران دکترکریم طالقانی(روزنامه نگار)جانبازوایثارگردفاع مقدس درزبان بدن، انگشت اشاره نشان تهدیداست. مقاطعی فیلم وعکس درفضای مجازی ازسفرشما به هویزه منتشرشده است، ازقضا این سفردرآستانه روز شریف کا رگر است. کارگران قصد شکایت بردن نزد والی داشتنند همان عزیزانی که چندی پیش مقابل درب استانداری تجمع کرده بودند برای ظلم به ناحقی که برآنها روارفته است […]