سه شنبه, ۴ آبان , ۱۴۰۰ Tuesday, 26 October , 2021
هفتاد سالگی | اقتصاددان
هفتاد سالگی با هفت سالگی شبیه همند؟! ۰۸ مهر ۱۴۰۰

هفتاد سالگی با هفت سالگی شبیه همند؟!

چرا ویژه گی هفتاد سالگی بسیاری از مردم با هفت سالگی شأن شبیه همند؟!!!