چهارشنبه, ۶ مرداد , ۱۴۰۰ Wednesday, 28 July , 2021
هزینه کل خالص سالانه‌ | اقتصاددان
نابرابری در سال گذشته افزایش یافت ۳۰ تیر ۱۴۰۰
تهران، گرانترین و خراسان شمالی، ارزانترین استان کشور در سال۹۹

نابرابری در سال گذشته افزایش یافت

متوسط هزینه کل خالص سالانه‌ یک خانوار شهری و روستایی در سال گذشته به ترتیب ۳۱ و ۳۰.۵ درصد افزایش یافت. در نقطه مقابل درآمد خانوار شهری و روستایی افزایش ۳۸ و ۴۱.۶ درصدی را تجربه کرده‌است. ضریب جینی کل کشور در سال گذشته به ۴۰.۰۶ درصد رسید که نسبت به سال گذشته افزایش نشان می‌دهد. متوسط هزینه کل سالانه خانوار شهری نشان می‌دهد که استان تهران با ۹۵ میلیون و ۷۰۱ هزار تومان بیشترین و استان خراسان شمالی با ۳۵ میلیون و ۱۹۴ هزار تومان کمترین هزینه را در سال ١٣٩٩ داشته‌اند.