یکشنبه, ۲۳ مرداد , ۱۴۰۱ Sunday, 14 August , 2022
نقشه آمریکا | اقتصاددان
نقشه آمریکا و روسیه برای جنگ ایران و عربستان 03 مهر 1398
هدف: توقف ظهور چین و هند

نقشه آمریکا و روسیه برای جنگ ایران و عربستان

 حسن الهیکل روزنامه نگار برجسته مصری( مرگ ۲۰۱۶) دو سال پیش در روزنامه الاهرام مصر مطلبی هشدار دهنده نوشت که دولت های مسلمان عکس آن عمل کردند. اما چه بود؟ او در این مطلب به وضعیت اقتصاد غرب و به خصوص امریکا اشاره کرده و می گوید: تنها یک جنگ بزرگ که بتواند حداقل ۲ تریلیون دلار عاید اقتصاد غرب کند می تواند از فروپاشی این اقتصاد جلوگیری کند. چرا که بانک های امریکایی و اروپایی دیگر قادر به پرداخت سود سپرده های سنگین عربستان، قطر و امارات نیستند. آن ها نیاز به راه اندازی جنگ سوم خلیج فارس دارند. این اهداف چیست؟