چهارشنبه, ۳۱ شهریور , ۱۴۰۰ Wednesday, 22 September , 2021
نسخه | اقتصاددان
اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی در ۲۲۵ شهرستان تا پایان سال ۰۴ مهر ۱۳۹۸

اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی در ۲۲۵ شهرستان تا پایان سال

معاون بیمه سازمان بیمه سلامت با بیان اینکه اجرای طرح نسخه نویسی الکترو نیکی در ۲۲۵ شهرستان تا پایان سال انجام می شود، گفت: در این زمینه برنامه ریزی شده است.