شنبه, ۴ تیر , ۱۴۰۱ Saturday, 25 June , 2022
نسخه | اقتصاددان
اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی در ۲۲۵ شهرستان تا پایان سال 04 مهر 1398

اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی در ۲۲۵ شهرستان تا پایان سال

معاون بیمه سازمان بیمه سلامت با بیان اینکه اجرای طرح نسخه نویسی الکترو نیکی در ۲۲۵ شهرستان تا پایان سال انجام می شود، گفت: در این زمینه برنامه ریزی شده است.