یکشنبه, ۳ مرداد , ۱۴۰۰ Sunday, 25 July , 2021
نرخ بهره حقیقی | اقتصاددان
پیامد‌های منفی سرکوب نرخ بهره ۲۷ شهریور ۱۳۹۹

پیامد‌های منفی سرکوب نرخ بهره

برای مهار تورم افسارگسیخته که در برخی از کالاها و اقلام مصرفی به ۲۰۰ درصد رسیده،نسخه های متفاوتی تجویز شده و تاکنون سیاستگذار اقتصادی اینطور برداشت کرده که افزایش نرخ ارز تنها دلیل افزایش قیمت کالاها و خدمات است.تورم محصول عوامل گوناگونی از جمله نقدینگی، نرخ ارز، کاهش درآمدهای نفتی، کسری بودجه و تحریم است […]