دوشنبه, ۲۶ مهر , ۱۴۰۰ Monday, 18 October , 2021
میرهاشم پیرزاده، جامه فاخر معلمی، نقش معلم، باورهای تدریس | اقتصاددان
۸ راز ماندگار برای زندگی در جامه فاخر معلمی(به مناسبت روز جهانی معلم) ۱۳ مهر ۱۴۰۰
میرهاشم پیرزاده، مدرس دانشگاه

۸ راز ماندگار برای زندگی در جامه فاخر معلمی(به مناسبت روز جهانی معلم)

داده ها در آموزش اهمیت دارد. منابعی که استفاده می کنید باید داده هایی را ارائه دهند که نیازی به تفسیر نداشته باشند. با استانداردهای انتخاب شده مرتبط و تازه باشید. اگر برنامه ریزی نادرستی انجام شود ، این مساله مشقت بزرگی است. وقتی ناحیه نمرات ACT یا نتایج آزمایش محلی را روی میز شما می گذارد و از شما می خواهد که "از آن استفاده کنید" ، باید از قبل داده های بهتری داشته باشید که در دسترس تر ، مرتبط تر و پیاده سازی شده باشد.